Irský déšť (Modrotisk)

C F C 1. Stála tam v dešti zmáčená C F G Mám trochu strach, snad na rady mé dá C F C Svatý Petr pootočil příklopem C G C A vody je plná zem 2. Tak říkám, že jí smutek nesluší Jen nebe nás kráká za uši Není třeba si to s ničím plést Je to jen náš irský déšť C Dmi R: Jsou zas všichni v kole, vem mou dlaň C G Směj se a nech se vést C Dmi Píšťaly hlas je má teď zbraň C F Brání vše, co má kvést C G C Měj ráda ten irský déšť 3. Když mraky jdou nebem a slunci lžou Že nechají je jen krátce nad sebou Tak vzepři se jim šatem svátečním a tou stejnou náladou 4. Ty víš všechno špatné má svůj čas A nezůstane nikdy dlouho v nás Poposkoč si, pískni a zkus se vznést Měj ráda ten irský déšť R: Jsou zas všichni v kole, vem mou dlaň Směj se a nech se vést Píšťaly hlas je má teď zbraň Brání vše, co má kvést Měj ráda ten irský déšť 5. Tak patu dej dovnitř a špičku vystrč ven Ať tu naši irskou čtverku pěkně rozjedem Plný je sál a začíná bál Jen ať si řádí náš irský déšť 6. Tak sundej si svetr, ať je jaký chce Petr A ukaž mu jakou v sobě sílu máš Že my když jsme v kole Je nám jedno, že jsme dole A nemumláme otčenáš R: /:Jsou zas všichni v kole, vem mou dlaň Směj se a nech se vést Píšťaly hlas je má teď zbraň Brání vše, co má kvést Měj ráda ten irský déšť:/