Voláni divokých husí (Simonová/Chladil)

D G D Když zazní volání divokých husí A D těžko se ubrání mé srdce tuláka. G D Dálka mne přiláká a já jít musím A D kam zve to volání divokých husí. Hmi Spoutej mě do lasa svých plavých kadeří Emi uvaž mě na řetěz těch zlatých loken G sliby a přísahy nech hlídat u dveří A pevnou mříž úsměvů vsaď do svých oken. Hmi Zazdi mě v polibcích nešetři na maltě C v loktech mě uvězni rád přivyknu si G v tom šťastném objetí stále bych líbal tě A A7 a možná zapomněl rád co musí se stát. D G D Až zazní volání divokých husí A D těžko se ubrání mé srdce tuláka. G D Dálka mě přiláká a já jít musím A D kam zve to volání divokých husí.