Ó hlavo plná trýzně (křesťanské)

Dm B F C7 F C F A B A Dm 1. Ó hlavo plná trýzně, běd, ran i soužení, Dm B F C7 F C F A B A Dm ty zřídlo Boží přízně, z níž spása pramení; Dm C B C F g A7 ó hlavo, ozdobená ctí, slávou s výsosti, C G C F B F C B A7 jak velká stihla změna tě lidskou hříšností. B F C A B A Dm 2. Tu tvář, tak ušlechtilou, že hříšník se jí bál, B F C A B A Dm teď bezohlednou slinou s výsměchem poplival! C F Gm A7 Jak pohasly tvé oči, jak rty tvé zsinaly – C G C F C A7 proč tě tak krutě mučí, zač tě tak ztrestali? 3. Tvé břímě mé jsou hříchy / a já jsem zavinil, / zač, Beránku ty tichý, / tak tvrdě trestáns byl. / Ježíši, spásy zdroji, / své milosti mi přej / a pro tu lásku svoji / mne za hřích netrestej. 4. Můj Pane, v tuto chvíli / dovol mi s tebou být, / když mizí tvoje síly, / nechci tě opustit. / Až chladná smrt tě zajme / a obestře tě tmou, / já chci tvé tělo, Pane, / horoucně obejmout. 5. Vždyť jestliže v tvých ranách / se, hříšný, najít smím, / pak ani v smrti branách / tu radost neztratím./ V tvé smrti život přijmu / a krev tvá nevinná, / ta zahladí mou vinu, / má spása jediná. 6. Mé díky přijmi vřelé, / nejdražší Příteli!“ / Má duše, dokud v těle, / v tobě se veselí; / a když čas rozdělení / i mně se přiblíží, / mým mocným potěšením, / buď smrt tvá na kříži. 7. Jak pevný štít mi zjev se / ve smrti hodině, / nechť v tobě najde srdce / bezpečí jediné. / Když do tmy propadá se, / ať tebe víra zří/ kdo tobě odevzdá se, / pokojně zmírat smí. Evangelický zpěvník 320 H. L. Hassler 1601 / 1613 Podle lat. Salve caput cruentatum Arnulla z Lovaně P. Gerhardt 1656 / J. Baštecký 1877 / M. Hájek