Skála (Folkteam)

Kapo IV. C C4 C F G Hodím návnadu psům, a omámím stráže, Emi Ami F G pak se proplížím tmou, přes tři nádvoří. Ty mi podáš svůj klíč, a propustíš páže, a na křídlech sov, přelétnem pohoří C C4 C Ref.: Budeš na skále stát, F G já budu ta skála, Ami budeš třešňový sad, F G na mém úbočí. Tam si stvoříme stát, a tam kde jsi stála, já postavím tvrz, ať si útočí. Budou chtít naši krev, budou chtít naše kosti, půjdou přes štíty hor, přes pět údolí. Bude znít jejich řev, jejich běsnění zlosti, ať skosí nás mor, ať se lvi zápolí. Ref.: Budeš na skále... Jak spráskaní psi, odtáhnou domů, čistí se vzduch, nasáklý ocelí. Já jsem a ty jsi, dvě koruny stromů, kde byl ukován šíp, který nás rozdělí. G C C4 C F G Ami F G C C4 C F G Ami F G Budeš na skále G C C4 C F G C Hodím návnadu psům, a omámím stráže.