Bánove, Bánove (Cimbálka)

ES As Cm B Bánove, Bánove malý Bánovečku B As B Es chodil sem za vdovů, dostal sem děvečku - Galánečko moja, ty si moja zrada, kdyby mňa zabili, ty bys byla ráda Galánečko moja, ty o mňa nestójíš, Kdyby mňa zabili, slze neuroníš - Co sem sa nachodil milenko za tebů, včilej mňa pro tebe do Hradišťa vedů Co sem sa nachodil a našlapal blata ty za to nestójíš, kdybys byla zlatá