Hallelujah for gospel choirs (křesťanské)

G.F.Händel - Hallelujah chorus from Messiah arranged for gospel choirs - v úpravě pro gospelové sbory by Karel Hynek Český text a úprava not Karel Hynek Texts : en = english, cz = czech language Hallelujah .. 10x ||3x: en - For the Lord God omnipotent reigneth cz - Pánu jenž nad všemi v světě vládne Hallelujah ... 4x :|| en - The kingdom of the world is become cz - A království boží dává nám en - The kingdom of our Lord and of his Christ, and of his Christ, cz - Božský dar od otce i od syna, od Ježíše, ||2x: en - And He shall reign for ever and ever. cz - A panuje od věků a na věky :|| en - King of Kings for ever and ever, halelujah 2x cz - Králů Král od věků na věky, hallelujah 2x en - and Lord of Lords for ever and ever, halelujah 2x cz - a pánů Pán od věků na věky, hallelujah 2x en - Kings of Kings and Lord of Lords and He shall reign for ever and ever. cz - Králů Král a pánů Pan On panuje od věků a až na věky. Hallelujah .. 4x Hallelujah! Popis úpravy : Chorál Hallelujah z oratoria Messiah od G.F.Händela je vynikající skladba pro pěvecké sbory ale je na zpěv velmi obtížná i pro profesionální pěvecké sbory. Aby tuto skladbu mohly zpívat i gospelové a zdatnější amatérské pěvecké sbory, byla skladba zjednodušena Karlem Hynkem tím, že některé obtížné pasáže byly pro tyto sbory zjednodušeny. Skladba též byla Karlem Hynkem doplněna o český text. Notový záznam byl upraven programem MuseScore www.musescore.org z volně dostupných not z webových stránek www.freescores.com Hallelujah choral from Messiah by G.F.Händel is excelent music composition for professional voice choirs, but it is very difficult to sing it for non profesionals choirs. So here is Hallelujah simplified for gospel choirs etc. by Karel Hynek Score was arranged by programm Musescore www.musescore.org from free scores on web pages www.freescores.com Kontakt: Karel.Hynek.48(a)seznam.cz