A tvá jsem dál (Vondráčková Helena)

Vím, co jsi mi říci chtěl: Tenkrát, tos byla má. V tvém hlase zněl vánek sám : Už nejsi táž a čím jsi blíž, tím míň tě mám. To jsi mi říci chtěl. Co dál, co dodat mám? I když čas šel, sníh nám tál. Mám strach, že já jsem stále táž, jak jsi mě znal. Já byla tvá a tvá jsem dál. Vím, co jsi mi říci chtěl tenkrát, to bylo dřív. I když čas šel, sníh nám tál. Mám strach, že já jsem stále táž, jak jsi mě znal. Já byla tvá a tvá jsem dál. Tenkrát, tenkrát, tenkrát … A tvá jsem dál.