Byl jsi můj typ (Vondráčková Helena)

Tys v miniherně hrál a právě jsi v té chvíli skóroval. Jak jsi tam tak stál, mě jsi asi vůbec nevnímal. Venku pršelo a já se tam před deštěm skrývala. Všechno svítilo a já jsem jako forbes zářila. Byl jsi můj typ, s tím svým věčným dětským úsměvem, s tím svým rozevlátým účesem. Tak se mi to tenkrát zdálo. Byl jsi můj typ, napůl chlapec napůl správný chlap, silnější a přede mnou jsi sláb. A to není právě málo. Byl jsi můj typ. Nejsi výrazný, ten, o kterém stále dívky sní. Jenže, co teď s ní, s tou teorií, kdo ji uplatní? Slunce svítilo, já opustila tu svou krásnou skrýš. To se tušilo, že mě za refíží dohoníš. Byl jsi můj typ, s tím svým věčným dětským úsměvem, s tím svým rozevlátým účesem. Tak se mi to tenkrát zdálo. Byl jsi můj typ, napůl chlapec napůl správný chlap, silnější a přede mnou jsi sláb. A to není právě málo. Byl jsi můj typ. Byl jsi můj typ, S tím svým věčným dětským úsměvem, S tím svým rozevlátým účesem. Tak se mi to tenkrát zdálo...