Čí jsou to koníčky (Vondráčková Helena)

Čí jsou to koníčky, čí jsou, čí jsou na tom našem ouhoře? Čí jsou to koníčky, čí jsou, čí jsou na tom našem ouhoře? Oni se tam pasou, oni se tam pasou od samého poledne. Kdybych já věděla, že jsou, že jsou, že jsou mého milého. Kdybych já věděla, že jsou, že jsou, že jsou mého milého. Já bych je zahnala, já bych je zahnala do jetele bílého. Kdybych já věděla, že jsou, že jsou, že jsou mého Jeníčka. Kdybych já věděla, že jsou, že jsou, že jsou mého Jeníčka. Já bych je zahnala, já bych je zahnala do pěkného zelíčka.