Go to the Next House (Vondráčková Helena)

Hej ty, co tady stáváš úplně zbytečný. Marně mi z dálky máváš v obleku svátečním. Jen hezky rychle couvej, dokud je bezvětří. To tvoje věčný ouvej, ouvej sem vůbec nepatří. Jdi o dům dál, jdi o dům dál, jdi o dům dál, a mě se straň. Jdi o dům dál, jdi o dům dál, jdi o dům dál, dál nezůstaň. lalala… Máš dederonku bílou, vázanku barevnou. Hned nazýváš mě vílou, jindy zas carevnou. Tvá slova slepě střílí. Běž, nebo běda ti. Chápej že tyhle vílí víly zřídka kdy naletí. Jdi o dům dál, jdi o dům dál, jdi o dům dál, a mě se straň. Jdi o dům dál, jdi o dům dál, jdi o dům dál, dál nezůstaň. lalala…