Kde máš ten dům? (Vondráčková Helena)

Tam, kde ten strom, stojí sám v poli stráž, tam jedenkrát bude stát domek náš, podívej. Ten příběh dřív jsi mi rád vyprávěl. Strom v poli dál kvet a zrál tak, jak měl. Řada dní je ta tam, no a já se teď ptám, jenom ptám Kde máš ten dům? Kde bránu z pevných klád? Kde jsou, kdeže jsou, kdopak ví. Kde máš ten dům? Jen strom tu zůstal stát. Jen strom o nás dvou příběh vypráví. Slíbils mi dvůr,malou stáj, včelí úl. Chtěl jsi mi snést stříbro hvězd, nebe půl, podívej. Tam, kde ten strom stojí sám v poli stráž, tam někde měl dneska stát domek náš. Podívej, není tam, no a já se teď ptám, jenom ptám Kde máš ten dům? Kde bránu z pevných klád? Kde jsou, kdeže jsou, kdopak ví. Kde máš ten dům? Jenom strom tu zůstal stát. Jen strom o nás dvou příběh vypráví. Jen strom o nás dvou příběh vypráví.