Neříkej (Vondráčková Helena)

Neříkej, žes našel ten skleník s polním kvítím. To ti tak uvěřím! S klidem v křesle dřímáš, měsíc dávno vyšel a já jsem vyšla s ním. Den končí pro tebe sprchou vlažnou a mě tvé vzpomínky matně zažhnou, zášť a tvůj soucitný pohled nechávám, jen náhodám. Verše vítáš s pózou a zaklínáš je po svém do lístků jídelních. Seznam je tvou prózou, z čísel příběh roste a končí jedním z nich. Den končí pro tebe sprchou vlažnou a mě tvé vzpomínky matně zažhnou, zášť a tvůj soucitný pohled nechávám, jen náhodám. Neříkej, žes našel ten skleník s polním kvítím. To ti tak uvěřím! S klidem v křesle dřímáš, měsíc dávno vyšel a já jsem vyšla s ním. Den končí pro tebe sprchou vlažnou a mě tvé vzpomínky matně zažhnou, zášť a tvůj soucitný pohled nechávám, jen náhodám.