Řekněte, krásná švagrová (Vondráčková Helena)

Má cosi, pro co není slov. Miluji ho, i když mě bije. Bez něho svět se změní ve hřbitov. To dělá vaše fantazie. Můj miláček je krotitel a vnucuje mi svoji vůli. Já zemru pro něj, kdyby chtěl. Ty doby dávno pominuly. Řekněte krásná švagrová, proč se tak náhle celá rdíte? Není to všecko doslova. Jen vášeň, o čem hovoříte. Vím jenom, že mně líbá tak, že ztrácím pod nohama půdu. Má duše krouží jako pták, bez křídel, bez bázně a studu. Řekněte krásný přelude, že milujete sama sebe. Nebude-li on, nebude. Však přijde jiný, spadne z nebe. Vím jenom, že mně líbá tak, že ztrácím pod nohama půdu. Má duše krouží jako pták, bez křídel, bez bázně a studu. Řekněte krásný přelude, že milujete sama sebe. Nebude-li on, nebude. Však přijde jiný, spadne z nebe.