Vládce našich dní (Vondráčková Helena)

Vládce našich dní, /zlý, skoupý/ než se rozední, /uloupí/ každý krásný den a nám tu po něm zbyde jen plačtivé ráno, /ráno/ ráno. /ráno/ Vládce našich dní, /já prosím/ vrať mi jediný, /já prosím/ jeden z těchto dní a proto slib mi jen, že smím a já ho koupím /koupím/ a já ho koupím /koupím/ a já ho koupím /koupím/ a já ho koupím. Za ten den dám ti vše, co mám, možná i víc, dám ti svůj pláč a starý kánon zazpívám. V dálce bubny zní, /tam sídlí/ vládce našich dní /tam sídlí/ jmenuje se čas, má řídký vlas a temný hlas, závidí lásku, /lásku/ naši lásku, /lásku/ naši lásku vzal a já jej prosím. Za ten den dám ti vše, co mám, možná i víc, dám ti svůj pláč a starý kánon zazpívám. /Vládce našich dní,/ zlý, skoupý, /vládce našich dní,/ krásné dny loupí, /vládce našich dní,/ zlý, skoupý, /vládce našich dní,/ krásné dny loupí, /vládce našich dní…/