Všechno už je pryč, už je ráno (Vondráčková Helena)

Zněl náhle zvon a ustal shon, jen ptáček pípal ze spaní. On za mnou stál a snad se bál, že mně i slůvkem poraní. Jen podívej, čas letí. A to všechno už je pryč, už je ráno. Všechno už je pryč, už je ráno. A já znám tu chvíli, když zaváhám, je tak tam a unikne všem nástrahám. Byl jarní den mně údivem se zrychlil tep, jak nikdy dřív. A v nocí stín měl něžný klín, na který spadly snítky jív. Jen podívej, čas letí. A to všechno už je pryč, už je ráno. Všechno už je pryč, už je ráno. A já znám tu chvíli, když zaváhám, je tak tam a unikne všem nástrahám. Je v noci fajn a v noci sen a v noci klid a v noci bál. Jen v noci jsou ty věci, které celý den sis vroucně přál. Tak podívej, čas letí. A všechno, všechno už je pryč,už je ráno. Všechno už je pryč, už je ráno. A já znám tu chvíli, když zaváhám, je tak tam. A všechno a všechno a všechno a všechno už je pryč, už je ráno. Všechno už je pryč, už je ráno. Všechno už je pryč, už je ráno. Všechno už je pryč, už je ráno.