Začalo se dnít (Vondráčková Helena)

Úsvit klepe na zdi spících, i na tu mou. Myslí si, že sním. Probouzí mě dál. A já vidím, jít už lidi po chodnících. Jdou spolu, jdou. Já dnes nemám s kým. Přináší mi žal svítání. Začalo se dnít, noc má odejít. A kdo se mnou bývá, tu schází. Začalo se dnít, měl bys tu už být. A jen příboj šeptá si s hrází. Místo tebe přes práh teď vchází svítání. Ten, kdo se mnou bývá, tu schází. Jenom příboj šeptá si s hrází. Místo tebe přes práh teď vchází svítání k nám.