Kočky (Navarová Zuzana)

Když kočky řvou tma sirkou připálí sladkobolný karamel voňavá neštěstí Celou mě rozkrájí broušený půlměsíc Když ptáci řvou není to bolestí Když holky lžou mrazí je v zápěstí 'Cikánko maličká přičaruj synečka' když holky lžou Už svatí jdou v kulhavém příběhu Sandály dřou na paty Vševědů a voda k zábradlí tak moudře promlouvá hou houpy hou Pili jsme na zimu líbali se na jaro léto jsme milovali na podzim spali, héj! Pili jsme na zimu líbali se na jaro léto jsme milovali o-ó Když ptáci lžou voňavá neštěstí připálený karamel zamrazí v zápěstí v kulhavém příběhu není to bolestí Pili jsme na zimu líbali se na jaro léto jsme milovali na podzim spali, héj! Pili jsme na zimu líbali se na jaro léto jsme milovali na podzim spali, héj! Pili jsme na zimu líbali se na jaro léto jsme milovali o-ó tyly-du-ditu...