Samba v dešti (Navarová Zuzana)

S tmou záclon klinká dlaň spánkům dá s tmou v loužích cinká ve sklech pleská, pleská... K dešti choulí se klouže za límce dlaň než na čelo dá K dešti choulí se v šelmu mění se teplem přede jak já Vlas po vlásku hlásek po hlásku - teď čavadugéj, pavadugéj v kapce koulí se koukej, na římse pleská, pleská déšť... K dešti choulí se klouže po lince cinká na oknech - samba Na sklo lepí se v slídu mění se v kolenou slábne jak já V psích nečasech mám ji ve vlasech čavadugéj, pavadugéj tak choulím se koukej, snažím se třeskám, pleskám já.... K dešti choulí se klouže za límce dlaň než na čelo dá K dešti choulí se v šelmu mění se teplem přede jak já