Sedávám na domovních schodech (Navarová Zuzana)

C Edim Dmi7 G7 Sedávám na domovních schodech C Edim Dmi7 G7 Zpívávám v krásných cizích slovech C Edim H7 B7 A7 kterým jenom sama rozumím Dmi7 G7 C G Z komínu stoupá dým Stíny jdou stíny nebem táhnou stíny jdou do mých strun mi sáhnou ke všem písním zapomenutým z komínů stoupá dým E Všechna hnízda šla už spát je nutno myslet na návrat Ami Ami7 Večerní zvony znějí D Zvolna nota za notou D7 kráčí svojí samotou G G7 jako černou závějí Sedávám svou kytaru v klíně Zpívávám pomalu a líně neznámá blues hlasem zastřeným Dmi7 G7 C Ami Z komínu stoupá dým Dmi7 G7 C Ami z komínu stoupá dým Dmi7 G7 Cmaj7 z komínu stoupá dým