Pacha Mama (Oldfield Mike)

Huaca Pacha Mama Huaca Pacha Mama Huaca Saqsaywaman Huaca Saqsaywaman Huaca Yachaq Runa Huaca Yachaq Runa Huaca Munaq Runa Huaca Munaq Runa Pacha Mama Pacha Mama Huaca Pacha Mama Huaca Pacha Mama Huaca Saqsaywaman Huaca Saqsaywaman Huaca Yachaq Runa Huaca Yachaq Runa Huaca Munaq Runa Huaca Munaq Runa Pacha Mama Pacha Mama Huaca Pacha Mama Huaca Pacha Mama Huaca Saqsaywaman Huaca Saqsaywaman Huaca Yachaq Runa Huaca Yachaq Runa Huaca Munaq Runa Huaca Munaq Runa