Otcův vůz (Visací zámek)

Jedu fotrovým fárem Doprava zahejbám Potom jedu pořád rovně Chodcům se vyhejbám Zapínám stěrače To na ně stačí Předním sklem cizí těla Dovnitř se tlačí