S větrem (Mišík Vladimír)

G D G D intro: G D s větrem Tě líbám G D všude, kde jen mohu G D s větrem Tě líbám G D všude, kde jen mohu Ami G lhostejný k chybám, Emi Cmaj7 k pomluvám i bohům S větrem jsem zpřízněn má sestřičko něžná celý jsem z žízně kterou nikdo nezná s větrem se vracím bez gest, bez potlesku jsem jako ptáci v korunách blesků