Stíny (Mišík Vladimír)

Probouzím se každou noc Jak sebou házím Vykašlávám minulost I se svým mládím Vyvolávám přízraky Ochraptělých frází Oblékám zas tepláky S rozjásanou tváří Zoufám si ne náhodou V šeru za mnou stíny jsou Prodírám se každou noc Neklestěným mlázím Tyče hesla prapory Rum do sebe házím Dusot bot a závory Hasím co mě pálí Pracovní tábory V zástupech se ztrácím Zoufám si ne náhodou V šeru za mnou stíny jsou Probouzím se každou noc Jak sebou házím Vykašlávám minulost I se svým mládím Potom ráno u kafe Jektám lehce zuby Že musím zas do práce spolu se soudruhy zoufám si ne náhodou V šeru za mnou stíny jdou