U kiosku (Mišík Vladimír)

Čerň hytláků Řdících se v dálce Skupiny fešáků Činže ve schránce V nepravej čas U kiosku zas Výkřiky balkónů Vnímají krátce Nadutost diváků Vetkaná v látce Vládce měšťáků Co vyzývá k hádce Koukej tu slast Chechtá se hlas Slušnou manýrou Maskuje dravce Věčnost činžáků Zrádný rádce S údělem izáků Zaslíbených lásce V nepravej čas U kiosků zas Tlukot křídel Vnímáte krátce