Balada o Candy Road (Poutníci)

Emi G 1. V malým domku, kterej stavěl táta, Ami D vyrůstal jsem v Candy Road, Ami G teď nad hrobem sám stojím Ami D a slyším s ozvěnou. Gmi D7 R: Tvý slova:"Hochu, vždycky pevnej buď Gmi D7 a zlejch lidí se nikdy nelekej," Gmi D7 ta slova, táto, navždy zatížila hruď, Gmi D7 Gmi nevím, jestli budu tak statečnej. 2. Tenkrát kraj sužoval Frankie Joe s bandou svou, já po boku táty svýho stál, když napad' Joe Candy Road. 3. Když střílel, vždycky se jen smál, já dostal náhle strach, táta to, chudák, za mě vzal, zlej osud po něm ruku vztáh'. 4. Tvůj kůň šel s náma dál cestou tam z Candy Road, dřív u kůlu však zůstal stát, já slyšel s ozvěnou. Gmi D7 Gmi R: + nevím, jestli budu tak statečnej ...