Bazalička (Pražce)

Emi Ami Emi H7 Emi 1. Zasala som bazaličku, zasala, C D G H7 keď sa naša věrná láska začala, Emi C D G H7 a ještě mi bazalička nevzešla, Emi Ami Emi H7 Emi už sa naša věrná láska rozešla. 2. Škoda, šohaj, škoda mojej slobody, ktorá padá do Dunajka do vody, [: čo sa stalo tejto noci nového, zabili mne, ech, môj bože, milého. :]