A v kútečku sedá frajarenka bledá (Javory)

Jako vody pramen co vyvěrá zbojníci sú švarní když hudba hrá ruky majú hore a zpívajú když jim pěkně huslenky zahrajú A v kútečku sedá frajarenka bledá nepije na zdraví protože ona ví až sa jednou zkrvaví hlavěnka že si potom vypláče očenka Chlapci z hor sa nikoho nebojá veselo sa vracajú ze zboja ruky majú hore a zpívajú když jim pěkně huslenky zahrajú A v kútečku sedá frajarenka bledá nepije na zdraví protože ona ví až sa jednou zkrvaví hlavěnka že si potom vypláče očenka