Ideál (Javory)

Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl zákeřného svištění pneumatik, varovného troubení klaksonů a bojovného řevu motorů. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rosinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Jenom se bojím, že by tentokrát tuny plechu nebyly tak milosrdné jako ztrouchnivělé lopatky větrných mlýnů. Blíží se s přilbou děravou mává svým dřevcem nad hlavou za všechny ty co dávno zapomněli že i oni kdysi měli ideál ideál ideál Kvapem se stmívá a dívka nevinná zbývá už jedna jediná na všechny ty co si teď připomněli že i oni kdysi měli ideál ideál ideál Dlouhá je cesta kamenná žízní jsou ústa znavená na jejím konci ti co zapomněli vzpomenou že kdysi měli ideál ideál ideál Dlouhá je cesta kamenná dlouhá je cesta kamenná dlouhá dlouhá dlouhá