Pomíjivá (Neckář Václav)

Pomíjivá Léta ji znám Chvíle krátká Když zkrátka Zavřou místní krám Pomíjivá Patří i vám Když se stmívá Ubývá chvílí Které mám Ztrácíš se pánbůh ví kam Ztrácíš se kam se tě ptám Se vší láskou Nadsázkou Ve své touze Tak dlouze Odcházíš A jen já Vzpomínám Pomíjivá Když se stmívá Usíná S ránem Zmizí nám Ztrácíš se pánbůh ví kam Ztrácíš se kam se tě ptám Noci dlouhý Sny Touhy Svoji krásou Jsi spásou Odcházíš A jen já Vzpomínám