Kulka (Hrůza Michal)

Bolest rozdávám na věčnost doprovázím Zkázu přivolávám soucit nenacházím Respekt probouzím ale i pohrdání Než zvuk jsem rychlejší když letím Svědomí tíží strach vyvolávám Nenávist konejším lásku neuznávám Budiž mi útěchou každému stejně měřím Než zvuk jsem rychlejší když letím Když hledám svůj ztracený cíl Vzduchem bloudím mraky rozrážím Jen hledám kdo to způsobil a kdo to vlastně byl Můj pán hlupák čí žoldák a nebo dobrák co do vzduchu mě vystřelil