Pasewalk (Hrůza Michal)

Měsíc svítí nad Pasewalkem, rovným krajem míří. Jak strážce bdělý and prázdným katafalkem marnivě hýří. A noční mraky do vnitrozemí pospíchají, stromů se dotýkají, větve ohýbají, ještě, že mělé, malé světlo hoří... I v našich srdcích studených od pomoří, i v našich srdcích studených od pomoří, i v našich srdcích studených od pomoří, i v našich srdcích... Měsíc svítí nad nedozírnou plání, tak dlouho bez přestání, neviditelnou nití propojil naše hvězdy, jsme nebi odevzdání. Čekáme na mír znaveni bojem, i braniborský vzduch roztočil závěs se závojem, ještě, že malé, malé světlo hoří... I v našich srdcích studených od pomoří, i v našich srdcích studených od pomoří, i v našich srdcích studených od pomoří, i v našich srdcích...