Brejle (Sto zvířat)

Už piju druhou láhev vína a v rohu malý tančírny sedí a je to vážně třída je sám a čte si noviny Vzal jsem si trošku slabý brejle tak jsem je otřel do záclon a pak jí říkám tančit půjdem nebyla ona byl to on On asi taky viděl málo na brejlích měl ňák zamžíno říká mi totiž potom dámo směl bych vás pozvat na víno Když jsem to zjistil bylo pozdě to už ji držel v náručí tancoval špatně neznal kroky tak jsem ho ňáký naučil Už piju třetí láhev vína