Ouzko (Sto zvířat)

teď mi je těžko a ouzko snědl jsem plesnivou housko... teď mi je těžko a ouzko snědl jsem plesnivou housko...