Čo o mne vieš? (Mikušek Alan)

A D Tak ako príboj s brehom sa hrá A D D/C# Tak ako dúha k slnku sadá hmi E Ja môžem len dúfať, že šancu mi dáš hmi D E a nesmelo skúšať, že rada ma máš A Amaj7/C# R: Čo o mne vieš, skúšať ma smieš D na hodine lásky A Amaj7/C# Čo o mne vieš, ja dúfam, že tiež nerob si vrásky hmi E Ten starý song zo starej pásky A v kúte hrá Chcem sa dotknúť tvojich pier Som taký, aký som, tak sa s tým zmier No ak ma chceš skúšať a šancu mi dáš ja budem len dúfať, že rada ma máš R: Čo o mne vieš, skúšať ma smieš na hodine lásky Čo o mne vieš, ja dúfam, že tiež nerob si vrásky hmi E Ten starý song zo starej pásky hmi E stále o tom, aké sú lásky hmi D Kto a z čoho má na tvári vrásky E v kúte hrá