Spíš (Mikušek Alan)

G C9 G C9 G C9 Už prichádza ráno, ty ešte krásne spíš G C9 Už času je málo a zasa mi odletíš... Ami D Zostane tu len prázdny byt, Ami C D G C9 ako tu potom môžem žiť tak sám... Spíš ako vtáča, hniezdo máš v perinách Nechcem ťa strácať, chcem cítiť ťa na perách... Kľúč zahodiť od bytu, G využiť chvíle keď si tu, keď spíš... C9 ...môžem ťa bozkávať G C9 Spíš..., chcem ťa tu stále mať... Emi C Chcem byť tvoj krásny sen, Emi C D G C9 dúfam, že vôbec ním byť smiem, keď spíš... Emi C R: Som tvoja láska, som tvoj kríž, Emi C D G som tvojou nádejou keď spíš C9 a môžem ťa bozkávať Spíš..., chcem ťa tu stále mať... Spíš..., a môžem ťa bozkávať...