O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku (Strašlivá podívaná)

Ami E 1. Mám zlatem tkanou košili a holý zadek v gatích Ami Emi Ami A polámanou korunu, já, zkrachovalý král E Dnes žiju jenom v představách, že se ty časy vrátí, Ami Emi Ami Kdy sedával jsem na trůnu a zemi panoval Ami G Ami C R: Večer si nechám zdát pohádku divukrásnou, G Emi Ami Že moji švagři jsou mocní a bohatí G Ami C Vždycky přichází, až světla zhasnou, G Emi Ami Slunečník, Měsíčník, Větrník vlasatý 2. Hej, králi s holou zadnicí, já za tebe dnes platím A ty mi za to vyprávěj, jak žije velký pán Jak jí ze vzácných talířů a ženy zlatem šatí, Má služebnictva habaděj a vína oceán R: Večer si dáme zdát pohádku divukrásnou, Že moji švagři jsou mocní a bohatí Vždycky přichází, až světla zhasnou, Slunečník, Měsíčník, Větrník vlasatý 3. Pak zalezeme ke spánku do stáje plné koní, Tam vzájemně se zahřejem, děvka a padlý král Až spolu ráno vstaneme, řeknu ti - senem voníš A každý sám svým osudem půjdeme nejspíš dál