Pastýř (Učedníci)

G 1. V dálce slunko se zdráhá světlem polít ospalou zem. C G D e G D G Vím čeká první i pátá, i sedmá, kolik je jich jen, ovečka nový zas den. 2. Můj Otec mi říká, jseš Syn můj, Tvé proto ovečky jsou, otevři ohrady, ať volně za Pánem svým vyběhnou, ó, za Pánem svým vyběhnou. D CGDCDG R: Najnanana......na. 3. Zaveď je do pastvin hojných, nauč je loukou se brát, sám šlapej s nimi tou strání, ať poznají, že je máš rád, ó, poznají, že je máš rád. 4. Pak kdyby ses ocitl v léčkách a musel jsi opustit svět, že bojovals ve vlčích smečkách, věrné ovečky vrátí se zpět, domů zas vrátí se zpět.