Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Pán Bůh je síla má (Oboroh)

Ami G Ami G Pán bůh je síla má, všechna obrana má! F G F G F G Ami Bezpečně má státi, aniž se lekati, duše má Ami G Ami G Byť vojsko povstalo, proti mně se bralo, F G F G F GAmi Byť jich bylo mnoho, nebojím se toho za málo. Ami G Ami G Neboť při sobě mám, v něhož silně doufám, F G F G F G Ami Bojovníka toho, jenž jest mocen všeho: nezoufám Ami G Ami G Jedné věci žádám a té vždycky hledám, F G F G F G Ami Abych v domu, Páně přebýval v ochraně, věčně tam Ami G Ami G Uslyšíš mně, Pane, ohlédniž se na mně, F G F G F GAmi Utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj Pane. Ami G Ami G Tváři své přede mnou neskrývej, buď se mnou! F G F G F G Ami Tys mé spomožení i vysvobození, Bože můj!