Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Ž 115 - Ne nás, Hospodine, ne nás (Oboroh)

D A G A D A R: Ne nás, Hospodine, ne nás, G A ale svoje jméno oslav Hmi F#mi G D E A pro své milosrdenství a pro svou věrnost! (Aleluja!) Hmi Hmi/B Hmi/A (Hmi7) Proč by měli pronárody říkat: D Kde je ten jejich Bůh? G D Náš Bůh je na nebesích E A a všechno, co chce, koná. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Maji ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nosy a necítí, Rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovuji, každý, kdo v ně doufá. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Dome Aronův, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomoci a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Aronovu, žehná těm, kteří se boji Hospodina, jak malým, tak velkým. Hospodin ať vás rozmnoží, vás I vaše syny! Jste Hospodinovi požehnaní; on učinil nebesa i zemi. Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. My však budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky.