Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Žalm 50 - Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil (Oboroh)

B F Es B Cmi Es B FEsF Bůh sám, Bůh sám, Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.,, B Bmaj7 Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Gmi Es B DmiCmi Es B Bmaj7 Před ním jde oheň sžírající , vichřice běsní kolem něho. F Es Dm Cm Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem. 'Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!' Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem. B F Es B Cmi Es B FEsF Bůh sám, Bůh sám, Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.,, B F Es B Cmi Es B F Es F "Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, B F Es B C Es B Bmaj7 já, já jsem Bůh, já jsem tvůj Bůh, tvůj Bůh jsem. sloha: Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále. Nevezmu si býčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách, v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví? B F Es B Cmi Es B FEsF Bůh sám, Bůh sám, Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.,, Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat." "Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu."