Variace na renesanční téma (Wanastowi Vjecy)

Emi C D Emi Láska je jako večernice plující černou oblohou, C D Emi zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě všechny svíce C D Emi a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce zkameněla. Emi C D Emi Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána, C D Emi námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude zrána, C D Emi láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, C D Emi které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest Emi C D Emi Láska je jako večernice plující černou oblohou C D Emi náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou, D Emi mrtví milovat nemohou... Emi C D Emi Láska je jak krásná loď, která ztratila kapitána. C D Emi Námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude zrána. C D D Emi láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, C D Emi které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest.