Parazit (Sitňan)

C G Nedá sa pred ním nikde skryť C G v tele mi žije parazit. C G Mám vzácnu krv to nie je fór C G RH faktor alkohol. Medzihra:C,G C G On bol tou hlavnou príčinou, C G že rýchly bol rozchod s rodinou. C G Pil za dvoch, jedol ešte viac C G čo človek nezje za mesiac. REF: D A A ládoval, a ládoval D A a parazitoval D C G pri tom sa ustavične smial. D To diabol bude sám, A ktorého v sebe mám, H tak poraďte mi liek G nech nerobí už hriech. D To on ma núti piť, A to môžem zaručiť, H a zvony pekelné G budú znieť posledné. Medzihra:C,G C G Zmieril som sa s osudom C G prepil mi v skutku celý dom. C G Začal som bývať v krabici C G ťažko sa žije v dvojici.