Maare (sToa)

Keshite Yasura gukotononai omae Shikashi Soledemonao kagilinonai Tshitsujoo Nashiteilu Sokoshilenu Fukasao himeteilu Omae Hateshinai Umiyo umiyo Hateshinaku Hiloku sokoshilenu Hateshinai Umiyo Umiyo