Tráva (Nuda)

A D A D Tráva zelená a modré nebo, A D A D Zem sa krúti, ja sa krútim s tebou, C G A čo s tým? taudau .. Tráva zelená a modré nebo, Zem sa krúti, ja sa krútim s tebou, čo s tým?  Óóo .. A D Ja už letím, lebo zem sa krúti, G D ja už horím, Ty mi hlavu mútiš. A D Ja už letím, lebo zem sa krúti, G D ja už horím, Ty mi hlavu mútiš. Tráva zelená a kde to viazne, vychutnajme ju a je nám krásne, čo s tým?, kto to všetko zastaví. Pod nohami cítim štrk a piesok, slnko páli, povedz kto by to zniesol, čo s tým? A D Ja už letím, lebo zem sa krúti, G D ja už horím, Ty mi hlavu mútiš. A D Ja už letím, lebo zem sa krúti, G D ja už horím, Ty mi hlavu mútiš.