Balada o červíkovi (Hudba z Marsu)

Ami E poslala som malú meggie do záhradky Dmi E meggie prines mi osemnásť malín sladkých Ami E ale ona mi priniesla len jablko Dmi E a ešte k tomu jablko s červíkom Ami E a tak som zakusla celá som sa chvela Dmi E ja som toho červíka zabiť nechcela Ami E odkúsla som červíkovi hlavičku Dmi E Ami a jajajajajaj červík horko zaplakal Ami E Dmi šalalalala E Ami aj ja som plakala Ami E Dmi šalalalali E Ami iba meggie sa smiala Ami E Dmi šalalalala E Ami je to ešte taký pišišvor Ami E Dmi šalalalala E šubidubidubi Ami E Dmi šalalalali E šubidubidubi Ami E Dmi šalalalala jajajajajaj červík horko zaplakal šalalalala aj ja som plakala šalalalali iba meggie sa smiala šalalalala je to ešte taký pišišvor šalalalala šubidubidubi šalalalali šubidubidubi šalalalala