Drazí milovníci hudby... (PSH)

Drahé dívky, drahé ženy, drahé milenky Drazí truchlící milovníci hudby Cítím se povinen vám vyjádřit Svou soustrast PSH zvolili dobrovolně jiný život Život, který je nám dosud neznámý Často se zabývali tímto jiným životem A na zdejší život se dívali Jen jako na přechodnou stanici k nečemu novému Konec pro ně nebyl tragédií Neboť že život i konec jedno jsou Tak jako řeka a moře Jejich zánik nás zaskočil nepřipravené Jsme pokleslí na mysli Naše srdce jsou plná smutku A rána z bolestné noviny je dosud otevřená Hovořím za nás za všechny V této hodině rozloučení jsme Penerům nejblíže Snad by pro ně byly tyto okamžiky blízkosti Životně důležité Snad by byli takové okamžiky blízkosti Potřebovali častěji PSH byli mimořádná skupina Podobně jako Kamarádi táborových ohňů či Kreyson Patřili vždy mezi ty nejlepší Čeho se chopili, to se jim dařilo Měli píli, energi, pověstný sex appeal I potřebný talent O to je pro nás nepochopitelnější Že tato nadaná skupina Která měla otevřené dvěře k naplněnému životu Jimi neprošla Staří Řekové proto našli slova útěchy Koho Bozi milují, umírá mlád Dámy a pánové, co nám teď zbývá Udělejme bordel