Prapředci (Mládek Ivan)

Pradědeček byl právník, moje prababička byla praporčík, můj pra- pradědeček byl pravý bek, moje pra- pra- prababička pradlena. Můj pra- pra- pradědeček byl prášek, moje pra- pra- pra- pra- prababička prachmistr, můj pra- pra- pra- pra- pradědeček práče, moje pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- pra- prababička byla pračlověk.