Klaudia Kora (Krištof Jozef)

AF#miDEAE7 (Úvod: ,,,,,) A C# D F#7 Klaudia Kora, ty`s mojich túžob biely čln, Hmi E7 A E7 už noc je temná, prídi si pre mňa z mora vĺn. A A7 D Ebdim Na tvojej palube sám odplávam nevedno kam, A E7 A E7 vysnenú zem skrýva mi, viem, snov oceán. Klaudia Kora, ty`s mojich túžob biela loď, dnes kotvu zlatú s nádejou spätú pre mňa zhoď. Pôjdeme na ostrov ten, kde vládne slnečný deň, Ebdim A E7 A BA kde chladu niet a samý kvet pokrýva zem. , D A Ja viem, to všetko vec je podivná, D Hmi A za ňou je všedný deň. D Dmi A No keď sa blíži spánku hodina, E E7 A E7 len chlapcom byť, o mori sniť ja znova chcem. Klaudia Kora, ty`s mojich túžob biely čln, už noc je temná, prídi si pre mňa z mora vĺn. Na tvojej palube sám odplávam nevedno kam, A E7 A H vysnenú zem skrýva mi, viem, snov oceán. E H Ja viem, to všetko vec je podivná, E C#mi H za ňou je všedný deň. E Emi H No keď sa blíži spánku hodina, F# F#7 H F#7 len chlapcom byť, o mori sniť ja znova chcem. H Es E As7 Klaudia Kora, ty`s mojich túžob biely čln, C#mi F#7 H F#7 už noc je temná, prídi si pre mňa z mora vĺn. H H7 E Fdim Na tvojej palube sám odplávam nevedno kam, H F#7 H vysnenú zem skrýva mi, viem, snov oceán, H F#7 H vysnenú zem skrýva mi, viem, snov oceán.