Ribana (Krištof Jozef)

E Ribana, som sám (Ribana), H7 Ribana, som sám (Ribana), E F#mi a na skalách vánok hrá Asmi A H svadobnú pieseň nám. H7 Len Manitou vie (Manitou), len Manitou vie (Manitou), F#mi jak nesmierne ťažké je H7 E AH7 dnes naše lúčenie. , E Ribana, som sám (Ribana), H7 Ribana, som sám (Ribana), E a na skalách vánok hrá A H pieseň na rozlúčku nám, A E kde totem stojí, nás dvoch rozdvojí, F#mi H7 A E7 tam zbohom, ti Ribana, dám. A H7 Dve hviezdy z tvojich očí v amulete skryjem, E bozk tvoj do spomienok dýkou túžby vryjem, H7 biely kvet prérie spomienkou zavonia, E E7 len nebuď smutná. A H7 Nad ránom pozdrav môj ti vánok vždy prinesie, E veľký vodopád ti zahrá našu pieseň, F#7 závoj z bielych pien ti večer mesiac utká, H H7 len nebuď smutná. E Len Manitou vie (Manitou), H7 len Manitou vie (Manitou), E F#mi jak nesmierne ťažké je Asmi A H dnes naše lúčenie. H7 Ribana som sám (Ribana), buď zbohom, drahá (Ribana), F#mi H7 E E7 buď šťastná, Ribana, drahá. A Len Manitou vie (Manitou), E7 len Manitou vie (Manitou), A Hmi jak nesmierne ťažké je C#mi D E dnes naše lúčenie. E7 Ribana som sám (Ribana), buď zbohom, drahá (Ribana), Hmi E7 A buď šťastná, Ribana, drahá. Hmi E7 A Buď šťastná, Ribana, drahá, buď šťastná, Ribana, buď šťastná...