Chalanysko (Had)

Gmi Gmi7/C B C Zalúbil sa chalanysko do čerešne, kerá mu z nosa vyriasla, F, F#, Gmi :/ Gmi7/C B C Gmi Gmina palicu váže druhú préčne, ked sa onho tato prihlásia. Cmi7 F Dmi Gmi /:F F# Gmi :/ A ja mu vravím chalanysko, utrhny to psysko - šak nebuc meký:/ Zalúbil sa chalanysko do gaštana, co z hrudzy konáre mu trčá, jeho mama zanechaná, uplakaná v krku zbírá sa jí hrča. /: A ja mu vravím chalanysko, utrhny to psysko - šak nebuc meký:/ Zalúbil sa chalanysko do cudzích ludzí, co pod nohy hážu fazole, bez mape sa v jame veru taško blúdzi, robí stojky, háže kotúle. /: A ja mu vravím chalanysko, utrhny to psysko - šak nebuc meký:/ Pricviknutá hlava mezi zvony, darmo sa ty predonama bežíš, smály sa mu ludá mezi stromy - ha,ha,ha,ha -Ježíš.  A tak ci vravím chalanysko, som ty dúfam furtom blísko v tvojich petách. Zasadený jako hruška, budem druhým týško šuškat o tvojich svetách, zasadený jako hruška, budem druhým týško šuškat o našich svetách.